Artykuły

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Jedyna w regionie Szkoła Mistrzostwa Sportowego o profilu piłki nożnej to placówka, dzięki której nasi piłkarze mogą w sposób efektywny łączyć trening sportowy z solidnym wykształceniem.

Kierowane przez jednego z najbardziej doświadczonych dyrektorów i ludzi zasłużonych dla edukacji we Włocławku Pana Krzysztofa Stasiaka szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum Szkoły Mistrzostwa Sportowego może pochwalić się wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pedagogiczną, bardzo dobrą organizacją i świetnym kontaktem z rodzicami uczniów.

Placówka edukacyjna zdaje sobie doskonale sprawę z profilu uczniów, jakich ma pod swoją opieką, lecz jednocześnie stawia przed nimi konkretne cele edukacyjne aby w przypadku braku osiagnięcia wysokiego poziomu sportowego umożliwić swoim absolwentom szansę dalszego rozwoju osobistego. Dzięki temu szkoła może poszczycić się uczniami, którzy osiągali wysokie rezultaty w konkursach przedmiotowych.

Uczniowie SMS realizują tą samą podstawę programową, co wszelkie pozostałe szkoły podstawowe, gimnazja i licea publiczne, a uczniowie przygotowywani są do Egzaminu Gimnazjalnego i Maturalnego poczynając od roku szkolnego 2012/13.

ŚCIEŻKA ROZWOJU SZKOLENIA W SZKOLE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO:

                         

 

2012. Uczniowski Klub Sportowy SMS Włocławek
Download Joomla Templates